Stručnost i poverenje

Advokat

Dragana Vidaković Janković

Više od 10 godina iskustva advokature u oblasti privrednog i radnog prava.

Zakažite online i dobićete brzo stručno pravno mišljenje

Zastupanje, savetovanje i sastav pravnih akata

Advokat Beograd

O nama

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje više od 10 godina iskustva u oblasti privrednog i radog prava. Za sobom ima preko 100 kompanija kojima je u potpunosti regulisala radne odnose i ustanovila efikasan radnopravni sistem, i još veći broj kompanija kojima jednokratno ili kontinuirano pruža pravnu pomoć u vezi sa njihovim poslovanjem. Sa zadovoljstvom svoje znanje i iskustvo koristi u pomoći kompanijama i fizičkim licima, kako bi ostvarili svoje ciljeve, išli lakšim i pravim putem i posovali u svemu u skladu sa zakonom
0 +
godina iskustva
0 +
zadovoljnih klijenta

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa rešavanjem pravne situacije, postoji mogućnost pravnog konsultovanja.

Konsultacije sa advokatom u trajanju od 40 minuta možete zakazati odabirom termina na kalendaru.

Pravne usluge

Privredno pravo

 • Osnivanje firmi i njihovih predstavništva
 • Prenošenje vlasništva nad firmom – ugovor o prenosu udela i postuak pred APR-om
 • Sprovođenje promena (direktor, sedište, članovi, kapital)- sastav potrebne dokumentacije i postupak pred APR-om
 • Promene pravne forme (PR u DOO)- sastav potrebne dokumentacije i postupak pred APR-om
 • Statusne promene – sastav potrebne dokumentacije i postupak pred APR-om
 • Sastav svih neophodnih akata u poslovanju
 • Sastav ugovora u privredi (ugovori o izvođenju radova, ugovori o poslovno-tehničnoj saradnji, ugovori o pružanju usluga.
 • Likvidacija (gašenje) doo
 • Naplata potraživanja u privredi
 • Pravna podrška start-up projektima
 • Priprema dokumnetacije i saveti u vezi sa održavanjem skupština doo i sastav odluka skupštine

Pravne usluge

Radno pravo

 • Sastav Ugovora o radu
 • Sastav i procedura zaključivanja aneksa Ugovora o radu
 • Sastav rešenja i procedura davanja otkaza ugovora o radu
 • Sastav i izmene Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji poslova i drugih opštih akata poslodavca
 • Sastav sve dokumentacije (pravilnici, obaveštenja) i sprovođenje postupka u vezi sa mobingom
 • Sprovođenje postupka rešavanja viška zaposlenih (tehnološki višak)
 • Revizija kompletne dokumetacije u vezi sa radnim odnosima poslodavca, sa predlozima potrebnih izmena i usaglašavanja sa zakonom