BLOG - PRAVNI SAVETI

stari godišnji odmor
Radno pravo
Dragana Vidaković

Stari godišnji odmor

Stari i novi, prošlogodišnji i ovogodišnji, odmor za prošlu i odmor za tekuću godinu. Od toga kako ove dve komponente  odmora nazivamo, bitnije je da u svakom trenutku znamo da li i koliko dana odmora imamo, računajući i odmor od prošle godine. Zakon o radu daje nam egzaktna pravila pomoću

faktički rad
Radno pravo
Dragana Vidaković

Kada se faktički rad smatra radnim odnosom?

Za postojanje radnog odnosa potrebno je da poslodavac i zaposleni zaključe ugovor o radu. Međutim, u određenim situacijama, i faktičko obavljanje posla, bez zaključenja ugovora o radu, može se smatrati radnim odnosom uz postojanje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.   Šta je radni odnos Da bismo odgovorili na

ako radni dan pada na slobodni
Radno pravo
Dragana Vidaković

Šta ako neradni dan pada na slobodni dan

  Svima je poznato da su u našoj zemlji određeni verski i državni praznici proglašeni za neradne dane. Poznato je i da se zaposlenima za te dane isplaćuje naknada zarade u visini dvanaestomesečnog proseka. Ali šta ako praznik koji je neradni dan pada na slobodni dan, odnosno dan kada zaposleni

minimalna zarada
Radno pravo
Dragana Vidaković

Minimalna zarada bez minimalne zarade

Ukoliko vam je poznato da minimalna zarada ne može biti pravilo, već da se radi o meri koju firma uvodi zbog lošeg poslovanja, onda verujem da ste zabrinuti za sve one ugovore o radu u kojima stoji isplata minimalne zarade kao trajne. Krenimo od onoga šta ne treba da radite,

zarada u ugovoru
Radno pravo
Dragana Vidaković

Kako se pravilno navodi zarada u ugovoru o radu

To je onaj iznos koji zaposleni svakako prima za dolazak na posao i obavljanje posla, za standardni radni učinak. Dakle, ovde ne govorimo o uvećanoj zaradi, nakadi zarade, radnom učinku itd. Sve su ovo drugi elementi koji mogu ali ne moraju biti navedeni u ugovoru o radu (s obzirom da već postoje u Zakonu u radu i pravilniku o radu koji morate imati).

Probni rad
Radno pravo
Dragana Vidaković

Šta je probni rad?

Zašto je probni rad koristan pri zapošljavanju novih ljudi? Izabrali ste kandidata kojeg želite da zaposlite ali i dalje niste sigurni da će stručno, saveso i efikasno obavljati poslove. Šta ako se posle nekoliko meseci ispostavi da ipak nije odgovarajući za tu poziciju? Postoji način da najpre proverite stručne i druge radne sposobnosi novozaposlenog i to kroz probni rad. Druga opcija koju praktikuju poslodavci je ta da rad novozaposlenoh proveravaju tako što sa njim prvo zaključe ugovor na,…

Osnivački akt
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Osnivački akt privrednog društva

Šta je osnivački akt? Da li je to isto što i ugovor o osnivanju? Ko ga potpisuje? Šta sve mora da sadrži? Iako deluje na prvi pogled komplikovano, u ovom tekstu pojasnićemo sva pojedinačna pitanja u vezi sa Osnivačkim aktom tako da ćete imati jasnu sliku o ovom aktu, čemu služi, kako se donosi i potpisuje. Da bi se društvo (DOO) uopšte osnovalo,…

Radno angažovanje direktora
Privredno pravo
Dragana Vidaković

Radno angažovanje direktora – radni odnos direktora u društvu

Radno angažovanje direktora-radni odnos direktora u društvu Da li se direktor zapošljava u društvu ili ne? Da li prima platu? Da li se prijavljuje na socijalno osiguranje? Odgovor na ova pitanja zavisi od toga da li društvo angažuje direktora tako što zaniva radni odnos direktora u društvu ili ne.

Posledice nezakonitog otkaza
Radno pravo
Dragana Vidaković

Posledice nezakonitog otkaza-vraćanje na rad I naknada štete

Zakon o radu propisuje ograničen broj razloga, kao i postupak za davanja otkaza. Ukoliko zaposleni smatra da mu je otkaz dat bez zakonskih razloga ili u nezakonitom postupku, ima pravo da podnese tužbu za poništaj takvog otkaza. Rok za tužbu je 60 dana od prjema rešenja o otkazu. Ukoliko sud poništi,…

Razlozi za otkaz
Radno pravo
Dragana Vidaković

Razlozi za otkaz ugovora o radu

Pitanje u kojim slučajevima poslodavac može dati otkaz zaposlenom, postavljaju pre svega poslodavci, pre svega radi izbegavanja radnog spora zbog otkaza koji su dali. Ali ovo pitanje postavljaju i zaposleni, naročito kad im je već uručeno upozorenje pred otkaz. Otkaz ugovora o radu daje se pisanim koje i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

višak zapslenih
Radno pravo
Dragana Vidaković

Višak zaposlenih – tehnološki višak

Pitanje kada, pod kojim uslovima i koja procedura prati određenje viška zaposlenih, često se postavlja pred poslodavce. Sva ova pitanja su u interesu i zaposlenog, naročito ukoliko poslodavac smatra da je on višak. Ono što je svima poznato jeste da Zakon o radu (Zakon) propisuje višak zaposlenih kao opravdan razlog za davanje otkaza. U ovom tekstu objasnićemo detaljno zakonske razloge za utvrđenje,…

radni odnosi za vreme vanrednog stanja
Radno pravo
Dragana Vidaković

Radni odnosi za vreme vanrednog stanja-mogućnosti smanjenja zarade ili otkaza

Pitanje kolika treba biti plata za vreme vanrednog stanja i da li može uslediti otkaz u slučaju da poslodavac posluje smanjenim obimom ili uopšte ne radi, pitaju se i zaposleni i poslodavci. Smatramo da je naročito poslodavcima u interesu da plate ili davanje otkaza usklade na zakonit način, kako bi izbegli podnošenje tužbi time i obavezu isplate pune zarade sa kamato od dana kada,…

otkaz ugovora o radu
Radno pravo
Dragana Vidaković

Otkaz ugovora o radu i kako postupiti u slučaju nezakonitog otkaza

Poslodavac zaposlenom može da raskine ugovor o radu, odnosno da otkaz, samo iz zakonom propisanih razloga, u zakonitoj proceduri. Ove razloge i proceduru korisno je unapred znati, kako bi ste osigurali vaš položaj zaposlenog. Ovo je preduslov za zaštitu u slučaju da je otkaz ugovora o radu nezakonit. Za postupak zaštite je takođe zakonom propisana procedura.