Osnivački akt
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Osnivački akt privrednog društva

Osnivački akt privrednog društva

Šta je osnivački akt? Da li je to isto što i ugovor o osnivanju? Ko ga potpisuje? Šta sve mora da sadrži? Iako deluje na prvi pogled komplikovano, u ovom tekstu pojasnićemo sva pojedinačna pitanja u vezi sa Osnivačkim aktom tako da ćete imati jasnu sliku o ovom aktu, čemu služi, kako se donosi i potpisuje.

Šta je Osnivački akt

Da bi se društvo (DOO) uopšte osnovalo, potrebno je da se izvrši registracija tog društva u APR-u. Za ove potrebe, APR se, između ostalog, podnosi i Osnivački akt. Zašto? Zato što je Osnivački akt, ustvari, odluka ili ugovor o osnivanju društva. Njime je postignuta saglasnost, odnosno doneta odluka, od strane osnivača, da se društvo osnivaju.

DOO može biti osnovano od strane više osnivača- višečlano, ili od strane samo jednog osnivača -jednočlano. Kada postoji više osnivača, oni potpisuju Ugovor o osinvanju. U slučaju jednog osnivača, on nema sa kim da potpiše takav ugovor, pa on samosmtalno donosi Odluku o osnivanju. Oba ova akta, Ugovor o osinvanju i Odluka o osnivanju, nose zajednički naziv- Osnivački akt.

Obavezni elementi Osnivačkog akta

Osnivački akt društva mora da sadrži:
1) podatke o članovima društva: JMBG ili broj pasoša i prebivalište;
2) poslovno ime i sedište društva;
3) pretežnu delatnost društva;
4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti, a ako ne sadrži odredbe o nadležnostima organa, organi imaju nadležnosti predviđene Zakon o privrednim druptvima

Ko i kako potpisuje Osnivački akt

Donosioci Osnivačkog akta: svi osnivači kada zaključuju Ugovor o osnivanju društva ili jedini osnivač kada donosi Odluku o osnivanju društva, taj Osnivački akt potpisuju.
Obavezno je da potpisi budu overeni kod Javnog beležnika. Ovde govorimo o „običnoj“ overi, u smislu da Javni beležnik samo potvrđuje da je potpis zaista stavilo lice koje iza tog potpisa stoji. Ovakve overe se kod Javnog beležnika ne zakazuju, dovoljo je samo da ponesete Osnivački akt u origialu i kopiji i lične karte lica koja potpisju, kao i da lično pristupe potpisivači.
Osnivački akt se može potpisati i preko punomoćnika, s tim što takvo punomoćje mora biti takođe overeno kod Javnog beležnika.

Objavljivanje u APR-u

Već smo naveli da se Osnivački akt dostavlja APR-u uz prijavu osnivanja privrednog društva. Međutim, društvo je dužno da osnivački akt i objavi na internet stranici APR-a. To se radi tako što se, prilikom osnivanja društva, samo dodatno uplati taksa za objavljivanje osnvačkog akta. U svim drugim slučajevima koji nisu osnivanje društva, za objavljivanje akata na internet straici APR-a, postoji posebna prijava koja se podnosi uz plaćenu taksu i dostavu akta koji se objavljuje.

O izmenama Osnivačkog akta pročitajte u tekstu ovde