registracija emisije prava na sticanje udela
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Registracija emisije prava na sticanje udela u centralnom registru hartija od vrednosti

Kada društvo sa ograničenom odgovornošću odluči da izda finansijski instrument „Pravo na sticanje udela“, napre sprovodi postupak donošenja Odluke o izdavanju ovog finansijskog instrumenta na nivou skupštine društva. Nakon toga sledi registracija emisije Prava na sticanje udela u Centralnom registru hartija od vrednosti (Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti), zajedno sa registracijom imalaca ovog instrumenta. Ovaj tekst će se baviti detaljno postupkom registracije ali i postupkom ispisa ovog finansijskog instrumenta pred Centralnim registrom hartija od vrednosti.

Podsećamo da je finansijski instrument –Pravo na sticanje udela je neprenosivi finansijski instrument koji izdaje društvo s ograničenom odgovornošću (izdavalac), a koji svom imaocu daje pravo na sticanje udela izdavaoca određenog dana (dan dospeća), po određenoj ceni.

Zahtev za emisiju finansijskog instrumenta Pravo na sticanje udela

Izdavalac (društvo), nakon donošenja Odluke donese Odluku o emisiji finansijskog instrumenta – Pravo na sticanje udela (Odluka), podnosi zahtev Centralnom registru hartija od vrednosti za upis emisije ovog finansijskog instrumenta. Iz jednog Rezervisanog sopstvenog udela može se podneti zahtev za jedu emisiju ili više emisija. Bitno je da sve emisije ukupno sadrže prava na sticanje najviše 100% udela u tom rezervisanom sopstvenom udelu.

Zahtev da se izvrši Registracija emisije „prava na sticanje udela“ u Centralnom registru hartija od vrednosti, može dostaviti:

  • Izdavalac – društvo sa ograničenom odgovornošću koje je izdalo „Prava na sticanje udela“
  • Član Centralnog registra u ime izdavaoca (Brokerska kuća) u elektronskoj formi putem WEB aplikacije Centralnog registra.

Ovo je važna novina s obzirom da se inače svi zahtevi Centralnom registru hartija od vrednosti upućuju peko njenih članova-Brokerskih kuća.

Uz zahtev je potrebno dostaviti sledeće:

1) Odluku izdavaoca o sticanju rezervisanog sopstvenog udela

2) Rešenje APR-a o registraciji Rezervisanog sopstvenog udela

3) Odluku o emisiji finansijskog instrumenta – Pravo na sticanje udela

4) Elektronski fajl sa podacima o imaocima finansijskih instrumenata – Pravo na sticanje udela, sa brojem finansijskih instrumenata koje stiče imalac finansijskog instrumenta;

5) Izjava ovlašćenog lica izdavaoca o tačnosti podataka u spisku imaoca finansijskih instrumenata

6) Izjava ovlašćenog lica izdavaoca sa podatkom (procenatom) Prava na sticanje udela po svim emisijama iz predmetnog Rezervisanog sopstvenog udela;

7) Ugovor zaključen između člana Centralnog registra i izdavaoca, samo ako se zahtev podnosi preko člana Centralnog registra

Zahtev se podnosi u roku od pet radnih dana od dana kada je društvo izdavalac donelo Odluku o emisiji  Prava na sticanje udela.

Dodela CFI koda i ISIN broja

Na osnovu zahteva kojim se traži registraciju emisije Prava na sticanje udela,  Centralni registar dodeljuje izdatim finansijskim insttrumentima Pravo na sticanje udela CFI kod i ISIN broj. O ido CFI kodu i ISIN broju odmah se iudaje i izdaje potvrdu o dodeljenim CFI kodu i ISIN broju.

Svi finansijski instrumenti – pravo na sticanje udela izdati iz jedne emisije daju ista prava navedena u odluci o emisiji (procenat udela, cena i rok za plaćanje, datum emisije, datum dospeća i uslove za poništenje pre dana dospeća) i Centralni registar im dodeljuje jedinstveni ISIN broj.

Emisioni račun

Nakon dodele CFI koda i ISIN broja, Centralni registar:

  • Otvara emisioni računa izdavacoca
  • Vrši upis emisije na emisioni račun izdavaoca
  • Dodeljuje finansijskim instrumentima jedinstveni skraćeni naziv – FISN kod.
  • Vrši prenos finansijskih instrumenata sa emisionog računa izdavaoca na račun finansijskih instrumenata imaoca koji je stekao Pravo na sticanje udela, a koji se takođe vodi kod Centralnog registra. Ovo u skladu sa dostavljenim elektronskim fajlom sa podacima o imaocima  Prava na sticanje udela sa brojem finansijskih instrumenata koje stiče imalac finansijskog instrumenta