ako radni dan pada na slobodni
Dragana Vidaković

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković Janković poseduje preko 10 godina iskustva u oblasti radnog i privrednog prava, piše ovaj tekst u želji da podeli svoje znanje i iskustvo

Šta ako neradni dan pada na slobodni dan

 

Svima je poznato da su u našoj zemlji određeni verski i državni praznici proglašeni za neradne dane. Poznato je i da se zaposlenima za te dane isplaćuje naknada zarade u visini dvanaestomesečnog proseka. Ali šta ako praznik koji je neradni dan pada na slobodni dan, odnosno dan kada zaposleni inače ne bi radio?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo ćemo videti šta su to neradni, a šta slobodni dani, a onda ustanoviti šta se desi kada se ova dva dana preklope.

 

Šta su neradni dani?

Neradni dani definisani su Zakonom o državnim i drugim praznicima. U slobodnom govoru nazivamo ih i jednostavno „praznik“. Neradni dani su, dakle, državni i verski praznici koji se praznuju neradno.

Zaposlenima koji, po redovnom toku stvari, na neradni dan ne rade, za taj dan isplaćuje se naknada zarade u visini dvanaestomesečnog proseka.

Zaposlenim koji na neradni dan ipak rade, isplaćuje se uvećana zarada u iznosu od 110% od osnovne zarade.

 

Šta su slobodnu dani?

Ukoliko bismo bili terminološki besprekorni i koristili zakonski naziv „slobodnog dana“, nikada ne bi bilo zabune oko toga šta je neradni, a šta slobodni dan.

Slobodni dan zapravo je nešto što se u zakonu zove nedeljni odmor.

Naime, u toku nedelje, svakom zaposlenom mora se obezbediti 24+12 časova neprekidno odmora.

Po pravilu, nedeljni odmor se koristi nedeljno, Takođe po pravilu, radna nedelja traje 5 dana (po 8 sati rada), tako da nedeljni odmor po pravilu pada za vikend.

Međutim, poslodavac može i drugačije organizovati radnu nedelju. Može je organizovati tako da se za sve ili pojedine zaposlene, prema rasporedu, nedeljni odmor koristi npr. u sredu i četvrtak.

A ako je, u tom slučaju, sreda neradni dan (državni ili verski praznik koji se praznuje neradno), stupa na snagu naše pitanje: da li za taj dan, zaposleni koji inače, prema raspredu ne bi tu sredu radio, ima pravo na naknadu zarade za neradni dan?

 

Šta ako neradni dan pada na slobodni dan?

Na pitanje šta ako neradni dan pada na slobodni dan, ministarstvo nadležno za poslove rada, kao i Vrhovni kasacioni sud, dali su jasan odgovor.

Pravilo glasi: koliko neradni dan pada na dan na koji zaposleni inače ne bi radio (nedeljni odmor), tom zaposlenom ne plaća se naknada zarade za taj dan.

 

Šta ako neradni dan pada u nedelju?

Zakon o državnim i drugim praznicima pravi jedan jedini izuzetak u kojem „pomera“ neradni dan.

Ukoliko datum koji se praznuje neradno padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Dakle, ukoliko neradni dan pada na praznik, ne radi se u ponedeljak. Ako je, pak, zaposlenom baš tja ponedeljak po redovnom toku stvari slobodi dan (nedeljni odmor), kao što smo rekli, ne plaća mu se naknada zarade.

 

[grwebform url=“https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=tBd0T&webforms_id=78584704″ css=“on“ center=“off“ center_margin=“200″/]